Rüyada başkasını çıplak görmek ne demek Diyanet? Çıplak kadın / erkek görmek ne anlama gelmektedir? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz

rüyada çıplak görmek rüya tabiri rüyada başka birisini çıplak görmek
19.07.2020 14:14:07

Rüyasında başka birisini çıplak şekilde görenler bunun ne anlama geldiğini merak etmektedir. Peki rüyada başkasını çıplak görmek ne demek Diyanet? Çıplak kadın / erkek görmek ne anlama gelmektedir?  Siz de bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız işte cevapları ve daha fazlası

RÜYADA BAŞKASINI ÇIPLAK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyasında çıplak olup, halktan utandığını ve onlardan örtünmek için bir şey istediğini gören; halk ara­sında hem rezil olur, hem de sırrı anlaşılır. Çıplak ol­masına rağmen utanmadığını ve örtünecek bir şey is­temediğini gören hacca gider. Edep yerirun örtülü olması kaydıyla çıplaklık; affa mazhâr olmaya ve zafere işarettir. Ancak yukarıdaki yorum, rüya sahibinin buna lâyık ol­ması hâlinde geçerlidir. Aksi takdirde hayırla tâbir edil­mez. Câbirul Mağribi’ye göre, bilhassa edep yerinin ta-mamiyle açık olması, çile ve rezilliktir. Bir kadının, edep yeri de açık olmak üzere çıplak olduğunu görmesi; halk arasında rezil olmasına ve mihnet çekmesine delâlettir. Fakat rüyayı gören iyiliği ile tanınmışsa, bu rüya ona zarar vermez. Hattâ affedilmesine bile işarettir. Bir yerde kendisini çıplak gören, rüsvây olur. Çok ayıplanacak hal­lere düşer. Rüyasında arkasındaki elbiseyi çıkararak çıplak kaldığını görenin, kendisine sevgi gösteren fakat as­lında hîlekâr olan bir düşmanı ortaya çıkar.

Kirmâni demiştir ki: Bir iş için soyunduğunu, çıplak ol­duğunu görmek; eğer iş dine âit ise (gusûl gibi) hayır ve ibâdetle yorumlanır. Fakat soyunmaya sebep olan iş, dünyâya ait ise ve zina gibi kötü bir fiile dayanıyorsa, rüya sahibi dünyâda menfaat sağlar, ancak âhirette hüsrana’ uğrar.Çarşıda veya bir insan topluluğu arasında edep yeri ile beraber bütün vücudunun çıplak olduğunu, herkesin kendisine baktığını ve bu durumdan utandığını görenin; bilinmesini istemediği ve herkesten sakladığı bir ayıbı or­taya çıkar.Bir mescidde soyunan günâhlarından annur. Bir görüşe göre ibâdet ve itaatle yaşar. Dîni vazifelerini en doğru şe­kilde yerine getirmek için canla başla çalışır. Edep yerini ve vücudunun bazı kısımlarım örtecek bir şeyi olduğunu gören; malının büyük kısmım kaybeder. Ancak ge­çinebilecek kadar malı kalır. Çırılçıplak olduğu halde kim­senin bakmadığı ve avret yerini açtığını fark etmeyen has-taysa; iyileşir, sıkıntısı varsa; selâmete çıkar. Borçluysa; borcunu öder. Şayet zenginse malından olur, evini satar yahut eşinden ayrılır. Bir rivayete göre bu rüya, tevbeye, başka bir görüşe göre de eşinden ayrılmağa delâlettir. Başka bir yoruma göre, tevbeye yahut dünyâdan uzak­laşıp, âhirete yönelmeğe işarettir. Ayrıca malında zarar et­meğe veya aleyhinde konuşulmaya delâlet eder.Salih bir insan için soyunduğunu görmek, hayır, men faat ve selâmettir. Asi bir adam için ise üzüntüye, rezil ol­maya sırlarının ortaya çıkmasına işarettir. Rüyasında çıplak vaziyette koşan; haketmediği bir suçla itham edilir. Eğer memursa; vazifesinden alınır. Sırtındaki elbisenin zorla çıkartılmasından dolayı çıplak kal­mak; memur için vazifesini terke/ zengin için malını kay­betmeğe delâlet eder.

Bir kadının rüyasında çıplak olduğunu görmesi iyi de­ğildir, evliyse boşanır. Kadın kendini çarşıda veya halk arasında başı açık, vücudunu çıplak vaziyette görürse; ya kendisi, ya eşi, yahut sevdiği biri musibete uğrar. Bir rivayete göre, rüya sahibi kendinde mevcut olmayan bir şeyle tanınır ve hayadan yâni utanma duygusundan uzaklaşır. Genç veya ihtiyar herhangi bir kadının kendisi çıplak görmesi iyi değildir.

Rûyâda görülen avret yeri ile ilgili rüyalar değişik şekilde yorumlan bulunan ve ayn tabirleri gerektiren rüyalardır.

*Rûyâda elbisesinin açılıp avret yerinin görün­düğünü görmek; bu rûyâ, rüyayı gören kimsenin ha­yasızlığına ve ayıbdan hiç bir şekilde utanmazlığına işaretle yorumlanır.

*Avret yerinin açıldığını ve bundan da utandığı­nı gören kimse, düşmanının sevineceği bir hataya düşeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada kendini çıplak görmek, üzüntü, mutsuzluk, umutsuzluk ve keder içinde olan bir kişi için bunlardan kurtulup sevinçli, neşeli, mutlu ve umutlu bir hayata geçiş yapmasına işaret eder. Eğer rüyayı gören kişi zaten bu durumdaysa daha da iyiye gidecek bir hayata sahip olacaktır. Eğer rüyanızda bilmediğiniz bir yer, bilmediğiniz bir ortamdaysanız ve etrafınızda sizin tanımadığınız insanlar varsa, belli bir konuda, belli bir yerde rezil rüsva olacağınıza, yaptığınız hareketlerin ayıplanacak hareketler olacağına işaret eder.

RÜYADA ÇIPLAK KADIN GÖRMEK NE DEMEK?

Uzun bir zamandan beri iş hayatında süregelen sıkıntıların yakın bir zaman içinde çözüm bulacağına, yaşanan ekonomik sorunların aile bireyleri ile birlikte atılacak adımlar sayesinde sona ereceğine, sevilen kişilerle girilecek bir işte büyük ses getirecek çalışmalara imza atılacağına, aylardan beri devam eden bir projenin nihayete erdirileceğine ve cebe yüklü miktarda para gireceğine yorulur. Rüyada çıplak kadın görmek ve başını çevirmek, rüyayı gören kişinin, sahip olduğu terbiye ve iyi kalplilik sayesinde birçok iş kapısı kazanacağına, kendisine en uygun olanı seçip hayatını kurma yolunda adım atacağına, parasal olarak iyi bir noktaya geleceğine ve rahata ereceğine işarettir.

RÜYADA ÇIPLAK ERKEK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüya sahibinin, kısmetinin açılacağı, sevdiği kişi ile huzurlu ve mutlu bir hayata sahip olacağı, yaşadığı bir sağlık sorunu varsa eğer kısa sürede tedavi edileceği, zarar getiren bir kişiyi ya da eşyayı haneden uzaklaştıracağı, bu sayede hem kendisini hem sevdiği kişileri sıkıntılardan uzak tutacağı ve sevineceği anlamına gelir. Rüyada çıplak kadın görmek, zararlı bir alışkanlığın bırakılacağına, girilecek işte kazanılacak paranın iyi ir şekilde değerlendirilmesi sayesinde zorlukların kolaylıkla aşılacağına, eşler arasındaki kıskançlığın ve güvensizliğin biteceğine ve yeni bir haneye sahip olunacağına yorumlanır.


rüyada çıplak görmek rüya tabiri rüyada başka birisini çıplak görmek


Yorumlar
64x64

H

Ruyamda arkadaşımı ciril çıplak görüyorum ve hiç kapatmak gibi çabası yoktu birilerinin baktığını görüyor bundan rahatsz olmuyordu sonradan bisiler giyindi. Anlamadım bende

64x64

harika

harika bi yazı

Yorum yap